Slovenia Croatia English
BREZPLAČNA POMOČ
080 81 01
E - NASLOV
info@organko.si

PRAVILA NAGRADNE IGRE MERKUR

Organizator nagradne igre je podjetje Plastika Skaza d. o. o., Selo 20 a, 3320 Velenje, Slovenija. Nagradna igra traja od 9.3. 2017 do 9.4.2017

1. Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi državljani Republike Slovenije (fizične osebe), razen tistih, ki so zaposleni pri organizatorju nagradne igre, zunanji sodelavci organizatorja nagradne igre ali študentje, ki delajo pri njem in osebe, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

2. Kako sodelovati v nagradni igri

V nagradni igri uporabnik sodeluje tako, da izpolni kupon s svojimi podatki, katerega odda promotorki na dan promocije v Merkurju in v škatlo, namenjeno oddaji kuponov, na prodajnem mestu v Merkurju.

Vsaka oseba lahko v nagradni igri sodeluje samo enkrat.

3. Podelitev nagrade

Nagrado prejme tisti, ki ga bo pristojna oseba za izvedbo nagradne igre izžrebala na dan 12.4.2017 v prostorih podjetja Plastika Skaza D.o.o.. Žrebanje bo potekalo ob prisotnosti 3 članske komisije.

V nagradni igri sodelujejo vsi pravilno izpolnjeni kuponi, kateri bodo oddani do konca dogodka 9.4.2017. Nagradno žrebanje bo potekalo 12.4.2017 ob 11. uri v prostorih podjetja Plastika Skaza d. o. o.

4. Nagradni sklad

1x kosilnica v vrednosti 250€

1x Set Bokashi Organico v vrednosti 50€

1x Enojni Bokashi Organico v vrednosti 36€

5x 1KG večnamenskega posipa v vrednosti 25€

5. Izplačilo nagrade v gotovini in prenos nagrade

Zamenjava nagrad za gotovino ni mogoča. Prenos nagrad na tretjo osebo ni možen.

6. Obvestilo in dostava nagrade

Nagrajenci bodo nagrado prevzeli osebno, na sedežu najbližje Merkurjeve poslovalnice.

7. Odgovornost

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi, katere naslov bo naveden na kupončku.

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in/ali koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve.

V primeru okoliščin na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora preko socialnih omrežij in spletne strani obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.

8. Pravila nagradne igre

Pravila nagradne igre so na ogled na spletni strani organizatorja nagradne igre. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti, štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

9. Uporaba osebnih podatkov

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec nagradne igre soglaša, da organizator zbira in obdeluje posredovane osebne podatke, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP – 1, Ur. I. RS, št. 94/2007) in jih uporablja v promocijske namene.

Nagrajenci nagradne igre dovoljujejo objavo posredovanih osebnih podatkov na spletni strani www.organko.si  ter na Facebook strani Organko in Plastika Skaza ) ter po potrebi tudi v drugih medijih in se strinjajo z obdelavo svojih osebnih podatkov in od organizatorja ne bodo zahtevali nadomestila. Seznam sodelujočih in podatke nagrajenca hrani podjetje Plastika Skaza d.o.o., Selo 20 a, 3320 Velenje, Slovenija.

Organizator nagradne igre se zavezuje, da bo varoval osebne podatke uporabnikov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

10. Preklic sodelovanja

Sodelujoči lahko kadarkoli zahteva preklic sodelovanja v nagradni igri. Odstranitev sodelujoči zahteva pisno na naslov organizatorja: Plastika Skaza d.o.o., Selo 20 a, 3320 Velenje, Slovenija.

11. Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem možnem času in o tem obvestil udeleženca.

12. Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na Facebook strani Organko.

 

Velenje, marec 2017

Prednosti nakupa preko spleta

Copyright © Plastika Skaza. Vse pravice so pridržane. Na naši spletni strani si zelo prizadevamo objavljati samo preverjene in pravilne podatke;
če na naši strani odkrijete neresnične oziroma neustrezne informacije, nam to prosimo sporočite.