Slovenia Croatia English
BREZPLAČNA POMOČ
080 81 01
E - NASLOV
info@organko.si

Splošni pogoji uporabe partnerskega program

Za pridružitev partnerskemu (affiliate) programu trgovine Organko.si se je potrebno strinjati s pogoji uporabe partnerskega programa podjetja Plastika Skaza d.o.o.. Z registracijo v partnerski program se smatra, da ste te pogoje razumeli in sprejeli.

1. Kdo se nam lahko pridruži?

V naš partnerski program se lahko pridružijo vse pravne in polnoletne fizične osebe, ki bodo pri registraciji navedle pravilne podatke. V primeru, da pravna ali fizična oseba navede nepopolne ali napačne podatke, si pridržujemo pravico do blokade partnerskega računa in zaslužka. Prav tako si zadržujemo pravico, da po lastni presoji zavrnemo sodelovanje s komerkoli. Partnerji ne smejo odpreti več kot en (1) račun. Podvojeni računi bodo nemudoma izbrisani.

2. Partnerji se zavezujejo, da bodo:

 1. Da bo promocijski material in vsa vsebina na strani unikatna in ne bo kršila avtorskih ali licenčnih pravic.
 2. Poskrbeli za pravilno delovanje vseh partnerskih povezav. Plastika Skaza d.o.o. ni dolžan preverjati pravilno delovanje povezav in obveščati partnerjev o nedelujočih povezavah. Prav tako ni odgovoren za morebitne izgubljene provizije zaradi nepravilnega delovanja povezav.
 3. Da bodo po potrebi dopolnili ali prilagodili vsebino strani v primeru spremembe pravilnika uporabe partnerskega programa trgovine Organko.si. Upravljalec partnerskega programa pa se zavezuje, da bo o vseh spremembah predčasno obvestil vse partnerje preko elektronske pošte.
 4. Da bodo vse objave in promocijski material objavljen v skladu s pravilnikom partnerskega programa Organko.si. Upravitelj partnerskega programa lahko po lastni presoji obvesti partnerja o kršitvi in zahteva odpravo kršitev. Ob večkratni kršitvi se lahko račun partnerja tudi zablokira.
 5. Da bo njihova stran v skladu z zakonodajo in pravilniki Republike Slovenije.
 6. Da bodo objavljali partnerske povezave le na straneh v njihovi lasti in straneh za katere imajo dovoljenje za upravljanje.

3. Partnerji se zavezujejo, da ne bodo:

 1. Da ne bodo objavljali partnerskih povezav in ostalega promocijskega materiala na straneh z nezakonito, rasistično, sovražno in ostalo vsebino, ki bi lahko škodila ugledu spletne trgovine Organko.si in podjetju Plastika Skaza d.o.o.. Upravljalec partnerskega programa si pridržuje pravico za prepoved objavljanje partnerskih povezav na straneh po lastni presoji.
 2. Partner se zavezuje, da ne bo v nobeni obliki zavajal obiskovalce o njegovi povezavi s trgovino Organko.si ali podjetjem Plastika Skaza d.o.o. in se izdajal za uradnega zastopnika.
 3. Da ne bodo navajali neresnične in nepreverjene trditve o produktih, ki jih prodaja spletna trgovina Organko.si in podjetje Plastika Skaza d.o.o..
 4. Uporabljali domen, ki vsebujejo blagovne znamke ali imena izdelkov brez pisnega dovoljenja lastnika blagovne znamke ali izdelka.
 5. Promovirali produkte preko elektronske pošte (mailing liste) osebam, od katerih niso dobili dovoljenja za pošiljanje komercialnih sporočil. V primeru pošiljanja nezaželjene elektronske pošte, se partnerju nemudoma zablokira račun.

4. Izplačila

Izplačila se izvedejo enkrat mesečno za preteklo obračunsko obdobje, vendar le v primeru da je partner dosegel višino minimalnega izplačila (35 €). Obračunsko obdobje traja od prvega do zadnjega v mesecu, izplačilo pa med 15.-20. v naslednjem mesecu. Npr. Izplačila za januar se izvedejo med 15.-20. februarju.

Znesek dogovorjene provizije se obračuna od vrednosti naročenega izdelka (brez DDV) in ne velja za poštnino, darilno zavijanje, itd.

Do provizije ste upravičeni samo pri uspešno zaključenih prodajah. Neprevzete pošiljke, reklamacije in vrnjeni artikli se ne štejejo za uspešno zaključene prodaje.

5. Prekinitev sodelovanja

V primeru, da partner krši pravila uporabe, se lahko sodelovanje s partnerskim programom trgovine Organko.si nemudoma prekine. Če lastnik ali upravitelj partnerskega programa presodi, da sodelovanje s partnerjem kakorkoli škodi trgovini Organko.si ali podjetju Plastika Skaza d.o.o., si pridržuje pravico do prekinitve sodelovanja.

Partner lahko prekine sodelovanje tudi sam. O tem lahko obvesti upravitelja partnerskega programa preko elektronske pošte affiliate@organko.si. Zaprtje računa bo opravljeno najpozneje v 5 delavnih dneh.

V primeru prekinitve sodelovanja, bo podjetje Plastika Skaza d.o.o. poravnalo svoje obveznosti do partnerja najkasneje v šestdesetih (60) dneh po prekinitvi sodelovanja. Podjetje Plastika Skaza d.o.o. v nobenem primeru ni dolžno poravnati zneskov nižjih od 35 €.

Prav tako nismo dolžni izplačati provizij našim partnerjem če je ugotovljeno, da so kršili pravila sodelovanja.

6. Garancije

Podjetje Plastika Skaza d.o.o. v nobeni obliki ne garantira, da boste s sodelovanjem v partnerskem programom trgovine Organko.si zaslužili.

7. Splošno

Vsi sodelujoči se strinjajo, da podjetje Plastika Skaza d.o.o. ne odgovarja za nobene propadle investicije ali projekte partnerjev, ki so jih izvedeli v okviru sodelovanja v partnerskem programu trgovine Organko.si.

8. Pravni spori

Vsi sodelujoči v partnerskem programu se strinjajo, da se bodo vsi morebiti spori reševali na miren in sporazumen način. V primeru, da rešitev spora na tak način ni možna, je za reševanje le-tega pristojno okrožno sodišče v Celju.

Prednosti nakupa preko spleta

Copyright © Plastika Skaza. Vse pravice so pridržane. Na naši spletni strani si zelo prizadevamo objavljati samo preverjene in pravilne podatke;
če na naši strani odkrijete neresnične oziroma neustrezne informacije, nam to prosimo sporočite.